Arch manual pages

TLOAD(1) Linux - Příručka uživatele TLOAD(1)

tload - grafické znázornění vytížení systému

tload [-V] [-s měřítko] [ -d interval ] [konzole]

tload tiskne graf aktuálního vytížení systému na danou konzoli (nebo, v případě že není zadána, na konzoli v níž je spuštěn tload).

Volba -s měřítko umožňuje specifikovat vertikální měřítko pro zobrazení; menší hodnota znamená hrubší měřítko, větší jemnější.

Volba -d interval Nastavuje čas (v sekundách), za který se obnovuje graf.

/proc/loadavg informace o průměrném vytížení systému

ps(1), top(1), uptime(1), w(1)

Parametr -d interval nastavuje čas pro alarm(2); pokud je nastaveno -d 0, alarm je nastaven na 0, což nikdy nevyšle SIGALRM a tedy neobnoví graf.

Branko Lankester, David Engel <david@ods.com>, a Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com>.

Chyby týkající se programu prosím zasílejte na <albert@users.sf.net>

20.březen 1993 Cohesive Systems