Arch manual pages

TOUCH(1) Uživatelské příkazy TOUCH(1)

touch - mění časové údaje souborů

touch [VOLBA]... SOUBOR...

Změní zadaným SOUBORům datum a čas posledního přístupu a poslední změny na aktuální čas.

SOUBORy, které neexistují, budou vytvořeny jako prázdné.

Pokud je jako SOUBOR zadán řetězec `-', jsou změněny časové údaje souboru, který je asociovaný se standardním výstupem.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

-a
změní pouze čas posledního přístupu
-c, --no-create
nebude vytvářet neexistující soubory
-d, --date=ŘETĚZEC
použije zadaný ŘETĚZEC místo aktuálního času
-f
(ignorováno)
-m
změní pouze čas poslední změny
-r, --reference=SOUBOR
místo aktuálního času použije časové údaje zadaného souboru
-t ZNAČKA
místo aktuálního času použije [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]
--time=ÚDAJ
změní určený ÚDAJ: access, atime nebo use je ekvivalentní k -a; modify nebo mtime je ekvivalentní k -m
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Všimněte si, že volby -d a -t používají odlišné formáty data a času.

ŘETĚZEC v --date=ŘETĚZEC je lidmi čitelný řetězec s velmi volným formátem, jako např. "29 Feb 2004 16:21:42 -0800" nebo "2004-02-29 16:21:42" nebo dokonce "next Thursday". Řetězec může obsahovat položky označující datum, časovou zónu, relativní čas, relativní datum a čísla. Prázdný řetězec značí začátek dne. Formát je ve skutečnosti daleko komplexnější a je podrobně popsán v dokumentaci info.

Napsal Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie a Randy Smith.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro touch je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a touch, měl by příkaz
info coreutils 'touch invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0