Arch manual pages

TTY(1) Uživatelské příkazy TTY(1)

tty - vypíše jméno speciálního souboru terminálu připojeného na standardní vstup

tty [VOLBA]...

Vypíše jméno speciálního souboru terminálu připojeného na standardní vstup.
-s, --silent, --quiet
nevypisuje nic, pouze nastaví návratový kód
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro tty je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a tty, měl by příkaz
info coreutils 'tty invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0