Arch manual pages

UNAME(1) Uživatelské příkazy UNAME(1)

uname - vypíše informace o systému

uname [VOLBA]...

Vypisuje informace o systému. Pokud nejsou zadána žádná VOLBA, funguje jako s volbou -s.
-a, --all
vypíše všechny informace v následujícím pořadí, pouze vypustí -p a -i, v případě, že nejsou známy:
-s, --kernel-name
vypíše jméno jádra
-n, --nodename
vypíše síťové jméno stroje
-r, --kernel-release
vypíše číslo release jádra
-v, --kernel-version
vypíše číslo verze jádra
-m, --machine
vypíše typ stroje (hardware)
-p, --processor
vypíše typ procesoru nebo "unknown"
-i, --hardware-platform
vypíše hardwarovou platformu nebo "unknown"
-o, --operating-system
vypíše operační systém
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

arch(1), uname(2)

Úplná dokumentace pro uname je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a uname, měl by příkaz

info coreutils 'uname invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0