Arch manual pages

UNDOCUMENTED(2) Linux - příručka programátora UNDOCUMENTED(2)

nedokumentovaná systémová volání

Nedokumentovaná systémová volání.

Nyní je v jádře 1.3.88 163 volání, která jsou obsažena v /usr/include/asm/unistd.h. Tato stránka obsahuje ta z nich, která jsou již implementována, ale ještě nejsou popsána v manuálových stránkách. Některá z těchto volání ještě nemají prototyp v hlavičkových souborech knihovny libc.

Máte-li o těchto voláních nějaké informace, prosím podívejte se do zdrojových textů jádra a napište manuálovou stránku (podobného stylu jako ostatní stránky v sekci 2) a pošlete ji na adresu aeb@cwi.nl , abychom ji mohli dát do další distribuce manuálových stránek.

Není žádné nedokumentované volání jádra.

obsolete(2), unimplemented(2)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 Linux 1.3.86