Arch manual pages

UNLINK(1) Uživatelské příkazy UNLINK(1)

unlink - zavolá funkci unlink, aby odstranil určený soubor

unlink SOUBOR
unlink VOLBA

zavolá funkci unlink, aby odstranil určený SOUBOR.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal Michael Stone.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

unlink(2)

Úplná dokumentace programu unlink je udržována ve formátu Texinfo. Pokud jsou programy info a unlink správně nainstalovány, měl by příkaz

info coreutils 'unlink invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0