Arch manual pages

UPTIME(1) Uživatelské příkazy UPTIME(1)

uptime - informuje o tom, jak dlouho běží systém

uptime [VOLBA]... [SOUBOR]

Vypíše aktuální čas, vypíše, jak dlouho systém běží, počet uživatelů používajících systém a průměrnou délku fronty úloh připravených běžet za posledních 1, 5 a 15 minut. Procesy, které jsou v nepřerušitelném stavu spánku, jsou do load average zahrnuty také. Pokud není uveden SOUBOR, použije se /var/run/utmp. Jako SOUBOR je často používán /var/log/wtmp.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal Joseph Arceneaux, David MacKenzie a Kaveh Ghazi.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro uptime je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a uptime, měl by příkaz
info coreutils 'uptime invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0