Arch manual pages

W(1) Linux - Příručka uživatele W(1)

w - Zobrazí, kdo je přihlášený k systému a co dělá.

w - [husfV] [uživatel]

w zobrazí informace o uživatelích přihlášených k počítači a jejich procesech. V záhlaví se zobrazí (v tomto pořadí): aktuální čas, jak dlouho už systém běží, kolik uživatelů je právě přihlášených a průměrné zatížení systému za posledních 1, 5 a 15 minut.

V následujících řádcích je pro každého uživatele vypsáno: přihlašovací jméno, jméno konzoly, počítač, odkud je uživatel přihlášen, čas přihlášení, délka trvání nečinnosti, JCPU, PCPU a příkazový řádek jeho aktuálního procesu.

Čas JCPU je čas použitý všemi procesy spuštěnými z dané konzoly (tty). Nejsou v něm zahrnuty úlohy spuštěné v minulosti na pozadí, ale zahrnuje i právě bežící úlohy na pozadí.

PCPU čas je čas, použitý aktuálním procesem uvedeným v posledním poli.

-h
Nezobrazuje záhlaví.
-u
Ignoruje uživatelské jméno při zjišťování aktuálního procesu a času cpu. Pro demonstraci zkuste "su" a "w" a "w -u".
-s
Použije krátký formát výpisu. Nezobrazuje čas přihlášení ani časy JCPU a PCPU.
-f
Přepíná zobrazení pole from (jméno vzdáleného počítače). Implicitně se pole from nezobrazuje, ale správce počítače nebo udržovatel distribuce může zkompilovat program tak, že pole from se implicitně zobrazuje.
-V
Vypíše číslo verze.
uživatel
Vypíše informace pouze o zadaném uživateli.

/var/run/utmp
informace o tom, kdo je aktuálně přihlášený
/proc
informace o procesech

free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

w byl téměř zcela přepsán Charlesem Blakem. Vychází z programu od Larryho Greenfielda <greenfie@gauss.rutgers.edu> a Michaela K. Johnsona <johnsonm@redhat.com>.

Chyby týkající se programu prosím zasílejte na <albert@users.sf.net>

8. prosince 1993