Arch manual pages

wammu(1) General Commands Manual wammu(1)

wammu - mobiltelefon-kezelő alkalmazás

wammu [opciók]

Ez a kézikönyv a wammu programot tárgyalja. Ez a program egy grafikus felhasználói felület a gammu programhoz.

Ezek a programok a szokásos GNU parancssori szintaxist követik, két kötőjellel kezdődő hosszú opciókkal (`-'). Az opciók összefoglalása alább található.
-h, --help
Megjeleníti ezt a súgót.
-v, --version
Megjeleníti a program verzióját.
-l, --local-locales
Use locales from current directory rather than system ones. This is mostly useful for development or when running from unpacked tarball without installation.
-i, --info
Prints connection settings and tries to connect the phone and display some basic information about it. This does not use GUI.
-d, --debug
Enables printing of debug information to stderr. Work for both GUI and --info.

This program is licensed under GNU/GPL version 3 or later.

There are definitely many bugs, reporting to author is welcome. Please include some useful information when sending bug reports (eg. exception you received and debug output). Please submit your reports to <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.

További információk érhetők el a program honlapján: <https://wammu.eu/>.

gammu(1)

wammu-configure(1)

Michal Cihar <michal@cihar.com>

Copyright © 2003 - 2008 Michal Čihař <michal@cihar.com>
2005-01-24 Mobiltelefon-kezelő