Arch manual pages

wammu(1) General Commands Manual wammu(1)

wammu - ett program för att hantera poster i din mobiltelefon

wammu [flaggor]

Denna manualsida beskriver programmet wammu. Deta program är ett grafiskt gränssnitt för gammu.

Dessa program följer den vanliga GNU-kommandoradssyntaxen med långaflaggor som inleds med två streck (”-”). En sammanfatning av flaggorna finns nedan.
-h, --help
Visa en sammanfattning av flaggorna.
-v, --version
Visa programversion.
-l, --local-locales
Använd lokaler från aktuell katalog snarare än systemets. Detta är mestadels användbart för utveckling eller när ett paket körs för ett uppackat tar-arkiv utan installation.
-i, --info
Skriver ut anslutningsinställningar och försöker att ansluta till telefonen och visa lite grundläggande information om den. Detta använder inte GUI:t.
-d, --debug
Aktiverar utskrifter av felsökningsinformation till standard fel. Fungerar både för GUI och --info.

Detta program är licensierat under GNU/GPL version 3 eller senare.

Det finns definitivt många fel, rapporter till upphovsmannen är välkomna. Inkludera använbar information när du skickar felrapporter (t.ex. undantaget du fått och felutmatningar). Skicka dina rapporter till <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.

Vidare information är också tillgänglig via programmets webbplats: <https://wammu.eu/>.

gammu(1)

wammu-configure(1)

Michal Cihar <michal@cihar.com>

Copyright © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>
2005-01-24 Mobiltelefonhanterare