Arch manual pages

wammu(1) General Commands Manual wammu(1)

wammu - program pre správu záznamov vo vašom mobilnom telefóne

wammu [parametre]

Táto manuálová stránka popisuje program wammu. Tento program je grafické užívateľské rozhranie pre Gammu.

Tento program prijíma parametre podobne ako mnoho ďalších GNU programov, kde sú dlhé parametre uvedené dvomi pomlčkami (`-'). Popis parametrov je uvedený nižšie.
-h, --help
Zobrazí prehľad parametrov.
-v, --version
Zobrazí verziu programu.
-l, --local-locales
Použiť preklady z aktuálneho adresára miesto systémových. Toto je užitočné hlavne pri testovaní alebo pri spúšťaní bez inštalácie.
-i, --info
Zobrazí informácie o pripojení k telefónu a pokúsi sa k nemu pripojiť a zobraziť základné informácie o ňom. Tento parameter nepoužíva GUI.
-d, --debug
Zapne vypisovanie ladiacich informácií na štandardný chybový výstup. Funguje ako s GUI tak s --info.

This program is licensed under GNU/GPL version 3 or later.

There are definitely many bugs, reporting to author is welcome. Please include some useful information when sending bug reports (eg. exception you received and debug output). Please submit your reports to <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.

Viac informácií nájdete na stránkach programu: <https://sk.wammu.eu/>.

gammu(1)

wammu-configure(1)

Michal Čihař <michal@cihar.com>

Copyright © 2003 - 2008 Michal Čihař <michal@cihar.com>
2005-01-24 Správca mobilného telefónu