Arch manual pages

WATCH(1) Linux - Příručka uživatele WATCH(1)

watch - opakovaně spouští program a ukazuje jeho výstup maximalizovaně

watch [-dhvt] [-n <sekundy>] [--differences[=cumulative]] [--help] [--interval=<sekundy>] [--no-title] [--version] <příkaz>

watch spouští opakovaně příkaz a zobrazuje jeho výstup. To umožňuje sledovat jak se mění výstup programu v čase. Standardně se program spouští každé 2 sekundy; pro nastavení jiného intervalu použijte -n nebo --interval.

Parametr -d zvýrazní změny oproti minulému výstupu. Volba --cumulative způsobí, že budou zvýrazněny všechny pozice, které se někdy změnily. Přepínač -t nebo také --no-title odstraní hlavičku (interval, příkaz a aktuální čas).

watch běží dokud není přerušen.

Uvědomte si, že příkaz je předán jako argument "sh -c", což znamená, že můžou být potřeba uvozovky navíc.

Uvědomte si, že je používáno POSIXové zpracování voleb (to jest zpracování voleb končí jakmile se objeví první nevolbový argument). To znamená, že přepínače po příkazu nebudou interpretovány jako přepínače programu watch.

K sledování jestli nepřišel mail lze použít
watch -n 60 from
    
Ke sledování změn v adresáři
watch -d ls -l
    
Pokud nás zajímají pouze soubory vlastněné uživatelem joe, použijeme
watch -d 'ls -l | fgrep joe'
    
Ke sledování ovlivnění uvozovkami použijte tohle
watch echo $$

watch echo '$$'
watch echo "'"'$$'"'"
Můžete sledovat kdy váš administrátor nainstaloval nové jádro
watch uname -r
    
(Jenom vtip.)

Při změně velikosti terminálu se obrazovka správně nepřekreslí až do následujícího obnovení watche. Při tomto obnovení budou také ztraceny všechny zvýrazněné rozdíly.

Netisknutelné znaky jsou ve výstupu vynechány. Pokud je chcete vidět, použijte "cat -v" jako součást příkazu.

Původní watch napsal Tony Rems <rembo@unisoft.com> v roce 1991, s úpravami a opravami Francois Pinarda. V roce 1999 ho Mike Coleman <mkc@acm.org> přepracoval a přidal nové vlastnosti.

Stínovlas <stinovlas@gmail.com>

3. dubna 1999