Arch manual pages

WFTOPFA(1) Ghostscript WFTOPFA(1)

wftopfa - převod fontu formátu Wadalab base font(.WFT) na formát Postscript .PFA (nebo .PFB) pomocí programu ghostscript

wftopfa jménofontu

Tento skript vyvolá gs(1) na převod convert fontu z formátu Wadalab base font na Postscript .PFA (nebo .PFB) formát.

gs(1)

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.
9. květen 2005 8.16