Arch manual pages

WHATIS(1) Помагало страничара упутства WHATIS(1)

whatis - приказује описе страница упутства у једном реду

whatis [-dlv?V] [-r|-w] [-s списак] [-m систем[,...]] [-M путања] [-L језик] [-C датотека] назив ...

Свака страница упутства има кратак опис који иде уз њу. %шта-је% претражује називе страница упутства и приказује описе страница упутства за сваки пронађени назив.

назив може да садржи џокере (-w) или да буде регуларни израз (-r). Употребом ових опција, може бити неопходно ставити под наводнике назив или поставити знак за крај реда (\) код посебних знакова како би конзола престала да их тумачи.

Базе података пописа се користе у току претраге, а освежава их програм %мандб%. Зависно од ваше инсталације, ово може бити покретано повременим послом крона, или може бити потребно ручно покретање након инсталације нових страница упутстава. Да створите текст старог стила шта-је базе података из односне базе података пописа, задајте наредбу:

whatis -M ман_путања -w '*' | sort > ман_путања/шта-је

где је ман_путања хијерархија странице упутства као рецимо /usr/man.

-d, --debug
Исписује податке прочишћавања.
-v, --verbose
Исписује опширне поруке упозорења.
-r, --regex
Тумачи сваки назив као регуларан израз. Ако назив одговара неком делу назива странице, поклапање ће бити учињено. Ова опција доводи до тога да %шта-је% буде некако спорији услед природе претрага базе података.
-w, --wildcard
Тумачи сваки назив као образац који садржи џокере у стилу конзоле. Да би поређење било урађено, проширени назив мора да одговара читавом називу странице. Ова опција доводи до тога да %шта-је% буде некако спорији услед природе претрага базе података.
-l, --long
Не крати излаз на ширину терминала. Обично, излаз ће бити скраћен на ширину терминала како би се избегли ружни резултати из лоше написаних одељака НАЗИВА.
-s list, --sections=list, --section=list
Тражи само дате одељке упутства. списак је списак одељака раздвојен двотачком или зарезом. Ако неки унос у списку јесте једноставан одељак, на пример „3“, онда ће приказани списак описа садржати странице у одељку „3“, „3perl“, „3x“, и тако редом; а ако неки унос у списку има проширење, на пример „3perl“, тада ће списак садржати само странице у том делу одељка упутства.
-m систем[,...], --systems=систем[,...]
Ако овај систем има приступ називима страница упутства других оперативних система, може им се приступити употребом ове опције. За претраживање назива страница упутства НовихОС-ова, користите опцију „-m НовиОС“.

Наведени систем може бити комбинација назива оператвиних система раздвојених зарезом. Да укључите претрагу назива страница упутства изворног оперативног система, укључите ман назив система у ниску аргумента. Ова опција ће преписати променљиву система $СИСТЕМ.

-M путања--manpath=путања
Наводи заменски скуп хијерархија страница упутства за претрагу раздвојен двотачком. По основи, whatis користи променљиву окружења $MANPATH, осим ако је празно или није подешено, у том случају ће одредити одговарајућу ман путању на основу ваше променљиве окружења $PATH. Ова опција преписује садржај $MANPATH.
-L језик--locale=језик
whatis ће обично одредити ваш текући језик позивајући Ц функцију „setlocale(3)“ која испитује разне променљиве окружења, по могућству укључујући $LC_MESSAGES и $LANG. Да привремено препишете одређену вредност, користите ову опцију да доставите ниску језик непосредно у whatis. Знајте да ово неће ступити у дејство све док стварно не започне претрага за страницама. Излаз као што је порука помоћи ће увек бити приказан у почетном одређеном језику.
-C датотека--config-file=датотека
Користи ову корисничку датотеку подешавања радије него основну „~/.manpath“.
-?, --help
Исписује поруку помоћи и излази.
--usage
Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.
-V, --version
Исписује податке о издању.

0
Успешно извршавање програма.
1
Грешка коришћења, садржаја или датотеке подешавања.
2
Грешка у раду.
16
Нисам пронашао ништа што одговара наведеном мерилу.

SYSTEM
Ако је подешено $SYSTEM, имаће исто дејство као да је наведено као аргумент опције „-m“.
MANPATH
Ако је подешено $MANPATH, његова вредност се тумачи као путања претраге хијерархије странице упутства раздвојена двотачком за коришћење.
MANWIDTH
If $MANWIDTH is set, its value is used as the terminal width (see the --long option). If it is not set, the terminal width will be calculated using the value of $COLUMNS, and ioctl(2) if available, or falling back to 80 characters if all else fails.

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Традиционална остава базе података општег пописа.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
ФХС сагласна остава базе података општег пописа.
/usr/share/man/.../whatis
Традиционална шта-је текстуална база података.

apropos(1), man(1), mandb(8)

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db
2020-06-22 2.9.3