Arch manual pages

WHO(1) Uživatelské příkazy WHO(1)

who - vypíše, kdo je přihlášen

who [VOLBA]... [ SOUBOR | ARG1 ARG2 ]

Vypíše informace o aktuálně přihlášených uživatelích.
-a, --all
stejné jako -b -d --login -p -r -t -T -u
-b, --boot
čas posledního spuštění systému
-d, --dead
vypíše mrtvé procesy
-H, --heading
výpisu předřadí řádek s popisem významu jednotlivých sloupců
-l, --login
print system login processes
--lookup
pokusí se vyhledat jméno počítače pomocí DNS
-m
pouze jméno počítače a uživatel přiřazený ke standardnímu vstupu
-p, --process
vypíše aktivní procesy, spuštěné procesem init
-q, --count
všechna přihlašovací jména a počet přihlášených uživatelů
-r, --runlevel
vypíše aktuální runlevel
-s, --short
vypíše jen jméno, linku a čas (výchozí)
-t, --time
vypíše poslední změnu systémového času
-T, -w, --mesg
znakem +, - nebo ? označí, zda je možné uživateli zasílat zprávy
-u, --users
vypíše přihlášené uživatele
--message
stejné jako -T
--writable
stejné jako -T
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Pokud není určen SOUBOR, použije se /var/run/utmp. Časté je také použití /var/log/wtmp jako SOUBORu. Pokud nejsou určeny ARG1 a ARG2, předpokládá se -m: obvyklé jsou `am i' nebo `mom likes'.

Napsal Joseph Arceneaux, David MacKenzie a Michael Stone.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro who je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a who, měl by příkaz
info coreutils 'who invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0