Arch manual pages

WHOAMI(1) Uživatelské příkazy WHOAMI(1)

whoami - vypíše efektivní userid

whoami [VOLBA]...

vypíše uživatelské jméno odpovídající aktuálnímu efektivnímu user ID. Je ekvivalentní s příkazem id -un.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal Richard Mlynarik.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace. Pokud jsou programy info a whoami správně nainstalovány, měl by příkaz
info coreutils 'whoami invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0