Arch manual pages

YES(1) Uživatelské příkazy YES(1)

yes - opakovaně vypisuje řetězec, dokud není ukončen

yes [řetězec]...
yes VOLBA

Opakovaně vypisuje řádky složené ze zadaných parametrů oddělených mezerami, dokud není násilně ukončen. Pokud nejsou zadány žádné parametry vypisuje opakovaně řádky obsahující pouze znak `y'.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro yes je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a yes, měl by příkaz
info coreutils 'yes invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0