summaryrefslogtreecommitdiff
AgeCommit message (Expand)Author
2019-08-31python2-sconsHEADmasterMichel Zou
2019-02-213.04Michel Zou
2018-01-313.03Michel Zou
2017-10-213.02.1Michel Zou
2017-03-033.01Michel Zou
2016-10-22clean whitespaceMichel Zou
2016-10-22require mingw-w64-zlib as makedepMichel Zou
2016-10-22require mingw-w64-zlibMichel Zou
2016-10-223.0Michel Zou
2016-07-132.51Michel Zou
2016-03-29add patch from rhel bugzilla #948074Michel Zou
2016-02-042.50Michel Zou
2015-06-08Initial importxantares