Na co musí myslet programátor

Zpracování chyb

Možnosti:

  1. speciální hodnoty (např. NULL, NaN apod) – používá se např. v databázích (nezávisle na jazyku), matematických funkcích (C i C++)
  2. chybové kódy (error codes) – přístup jazyka C
  3. výjimky – musí to podporovat jazyk (C++ ano, C ne)
  4. std::variant
  5. assert + crash – hodí se pro debugování a pro chyby, ze kterých se nelze zotavit
    • např. operator[] pro pole/vektory – ověřování se chceme vyhnout z důvodu efektivity
    • assert se velmi hodí i pro případy, kdy se programátor zrovna nechce danou chybou zabývat – omezíme si přípustnou množinu správných vstupů a správné zpracování chyb v podstatě odložíme na později (až assert nebude stačit – dle výčtu výše)

Last updated: Mon 27 September 2021