Zásady programování

Proč psát čistý kód

Moto programátora pracujícího na velkém programu

Jména proměnných, funkcí, struktur, tříd, atd.

Pro větší projekty je vhodné udržovat jednotný styl pojmenování proměnných (např. old_date vs oldDate) a obecně celý styl formátování kódu. Velké projekty typicky mají svá pravidla pro formátování kódu (coding guidelines), kterých se programátoři musí držet, např.:

Existují nástroje pro automatické formátování C/C++ kódu, např. ClangFormat.

Členění kódu do funkcí, struktur a tříd

Praktické tipy:

Třídy vs struktury:

Psaní komentářů

Last updated: Mon 19 September 2022