6. cvičení

Probrané příklady:

 1. Program pro převod čísel z desítkové do dvojkové soustavy.

  Algoritmus výpočtu je pěkně vysvětlen zde.

  Bonusový úkol: zobecnění pro převod čísel z desítkové soustavy do soustavy o základu \(b\), kde \(2<b<10\).

  #include <stdio.h>
  #include <stdbool.h>
  
  int main()
  {
    printf("Zadej cele cislo: ");
    int cislo;
    scanf("%d", &cislo);
  
    // deklarace pomocneho pole
    bool pole[32];
  
    // cyklus pro prevod do binarni soustavy
    int pocet = 0;
    while (cislo > 0) {
      pole[pocet] = cislo % 2;
      cislo = cislo / 2;
      pocet++;
    }
  
    // vypis vysledku
    for (int i = 0; i < pocet; i++)
      printf("%d", pole[pocet - i - 1]);
    printf("\n");
  
    return 0;
  }
  
 2. Rozklad přirozeného čísla na součin prvočísel. Prvočísla ukládejte do pole, na konci programu proveďte kontrolu (pronásobení všech prvočísel v poli a porovnání se zadaným číslem) a vypište čísla na obrazovku.

  Bonusový úkol: pomocí rozkladu čísla na součin prvočísel určete největšího společného dělitele (NSD) a nejmenší společný násobek (NSN) dvou zadaných čísel.

  #include <stdio.h>
  
  int main()
  {
    printf("Zadej cislo: ");
    int cislo;
    scanf("%d", &cislo);
  
    // deklarace pole
    int pole[32];
  
    // cyklus pro rozklad na soucin prvocisel
    int pocet = 0;
    int cislo2 = cislo;
    int k = 2;
    while (cislo2 >= k) {
      if (cislo2 % k == 0) {
        pole[pocet] = k;
        cislo2 = cislo2 / k;
        pocet++;
      }
      else {
        k++;
      }
    }
  
    // vypis vysledku
    if (cislo > 1) {
      printf("%d = ", cislo);
      for (int i = 0; i < pocet - 1; i++)
        printf("%d * ", pole[i]);
      printf("%d\n", pole[pocet - 1]);
    }
    else {
      printf("%d = %d\n", cislo, cislo);
    }
  
    return 0;
  }
  

Domácí úkol

Naprogramujte Euklidův algoritmus pro určení největšího společného dělitele dvou přirozených čísel.

Program by měl po spuštění fungovat např. takto:

Zadej dve prirozena cisla: 16 24
Nejvetsi spolecny delitel techto cisel je 8.

Bonusový úkol: Program zobecněte pro určení největšího společného dělitele libovolného počtu přirozených čísel. Po spuštění by měl fungovat např. takto:

Zadej pocet cisel: 4
Zadej 4 prirozena cisla: 16 24 38 7
Nejvetsi spolecny delitel techto cisel je 1.

Výsledný zdrojový soubor (soubor.c) odevzdávejte na mou emailovou adresu do 20. 10. 2019, 24:00 CEST. Pokud narazíte na problém a budete potřebovat poradit, neopisujte od kolegů, ale požádejte mě o radu (mailem, na cvičení nebo na konzultaci). Úkol je vhodné začít vypracovávat co nejdřív, aby se tyto problémy stihly vyřešit před termínem.

Last updated: Mon 14 October 2019