14. cvičení

Seřazení prvků pole dle velikosti

Nejjednodušší způsob, jak seřadit prvky pole dle velikosti, je použít jeden z následujících algoritmů:

Analýze těchto a dalších řadících algoritmů se budete věnovat v předmětu Základy algoritmizace (ZALG).

Probrané příklady

 1. Seřazení prvků pole dle velikosti pomocí jednoduchého algoritmu. Hodnoty načtěte z terminálu nebo ze souboru.

  Následující program provede řazení výběrem pomocí funkce argmax:

  #include <stdio.h>
  
  int argmax(int n, float* pole)
  {
    int vysledek = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (pole[i] > pole[vysledek])
        vysledek = i;
    }
    return vysledek;
  }
  
  void serad_pole(int n, float* pole)
  {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
      int m = argmax(n - i, pole + i);
      // prehodit pole[i] a pole[m + i]
      float pomocna = pole[i];
      pole[i] = pole[m + i];
      pole[m + i] = pomocna;
    }
  }
  
  int main()
  {
    printf("Zadej pocet cisel: ");
    int n;
    scanf("%d", &n);
  
    // pole o velikosti n
    float pole[n];
  
    // nacist n cisel do pole
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      scanf("%f", &pole[i]);
    }
  
    serad_pole(n, pole);
  
    // vypis n cisel
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      printf("%f ", pole[i]);
    }
    printf("\n");
  
    return 0;
  }
  
 2. Seřazení tabulky (histogramu) počtu výskytů jednotlivých znaků v souboru (viz příklad z předchozího cvičení).

  Oproti předchozímu příkladu v histogramu nestačí seřadit pole s počty výskytů každého znaku, protože bychom ztratili informaci o tom, kterému znaku daný počet výskytů přísluší. Problém lze vyřešit dvěma způsoby:

  1. Nejjednodušší způsob je vytvořit druhé pole znaků a při řazení měnit pořadí prvků v obou polích, aby vždy platilo, že počet výskytů \(i\)-tého prvku nového pole je \(i\)-tý prvek původního pole.

   #include <stdio.h>
   
   int argmax(int n, int* pole)
   {
     int vysledek = 0;
     for (int i = 0; i < n; i++) {
       if (pole[i] > pole[vysledek])
         vysledek = i;
     }
     return vysledek;
   }
   
   void serad_pole(int n, int* pole, char* znaky)
   {
     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
       int m = argmax(n - i, pole + i);
       // prehodit pole[i] a pole[m + i]
       int pomocna = pole[i];
       pole[i] = pole[m + i];
       pole[m + i] = pomocna;
       // prehodit znaky[i] a znaky[m + i]
       char znak = znaky[i];
       znaky[i] = znaky[m + i];
       znaky[m + i] = znak;
     }
   }
   
   int main()
   {
     FILE* soubor = fopen("M:\\ZPRO 2019\\vstup.txt", "r");
     if (soubor == NULL) {
       printf("chyba otevreni souboru\n");
       return 1;
     }
   
     int pocty_vyskytu[256];
     for (int i = 0; i < 256; i++)
       pocty_vyskytu[i] = 0;
   
     // dokud nedojdu na konec souboru
     while (!feof(soubor)) {
       // nacist znak
       int znak = fgetc(soubor);
       // pricist 1 v poli
       if (znak != EOF)
         pocty_vyskytu[znak]++;
     }
   
     fclose(soubor);
   
     char znaky[256];
     for (int i = 0; i < 256; i++)
       znaky[i] = i;
     serad_pole(256, pocty_vyskytu, znaky);
   
     // vypis tabulky
     for (int i = 0; i < 256; i++) {
       if (pocty_vyskytu[i] == 0)
         break;
       printf("%d. nejcastejsi znak je '%c', pocet vyskytu: %d\n", i + 1, znaky[i], pocty_vyskytu[i]);
     }
   
     return 0;
   }
   
  2. Alternativní způsob opět vyžaduje vytvořit další pole, ale nyní ne znaků, ale indexů. Při řazení budeme měnit pouze pořadí indexů a pořadí hodnot v původním poli (počty výskytů) zůstane nezměněné. Interpretace indexů bude taková, že \(i\)-tý prvek pole indexů udává číslo znaku s \(i\)-tým nejvyším počtem výskytů. Příslušný počet výskytů najdeme v původním poli pomocí čísla daného znaku.

   #include <stdio.h>
   
   int argmax_2(int n, int* pole, int* indexy)
   {
     int vysledek = 0;
     for (int i = 0; i < n; i++) {
       if (pole[indexy[i]] > pole[indexy[vysledek]])
         vysledek = i;
     }
     return vysledek;
   }
   
   void serad_pole_2(int n, int* pole, int* indexy)
   {
     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
       int m = argmax_2(n - i, pole, indexy + i);
       // prehodit indexy[i] a indexy[m + i]
       int znak = indexy[i];
       indexy[i] = indexy[m + i];
       indexy[m + i] = znak;
     }
   }
   
   int main()
   {
     FILE* soubor = fopen("M:\\ZPRO 2019\\vstup.txt", "r");
     if (soubor == NULL) {
       printf("chyba otevreni souboru\n");
       return 1;
     }
   
     int pocty_vyskytu[256];
     for (int i = 0; i < 256; i++)
       pocty_vyskytu[i] = 0;
   
     // dokud nedojdu na konec souboru
     while (!feof(soubor)) {
       // nacist znak
       int znak = fgetc(soubor);
       // pricist 1 v poli
       if (znak != EOF)
         pocty_vyskytu[znak]++;
     }
   
     fclose(soubor);
   
     int indexy[256];
     for (int i = 0; i < 256; i++)
       indexy[i] = i;
     serad_pole_2(256, pocty_vyskytu, indexy);
   
     // vypis tabulky
     for (int i = 0; i < 256; i++) {
       if (pocty_vyskytu[indexy[i]] == 0)
         break;
       printf("%d. nejcastejsi znak je '%c', pocet vyskytu: %d\n", i + 1, indexy[i], pocty_vyskytu[indexy[i]]);
     }
   
     return 0;
   }
   

Last updated: Wed 13 November 2019