17. cvičení

Želví grafika

Ukážeme si, jak pomocí želví grafiky nakreslit některé fraktální křivky:

Dobrovolný (do-)Vánoční domácí úkol

Nakreslete nějakou pěknou fraktální křivku podobně jako Kochova vločka, kterou jsme kreslili na cvičení. Pro inspiraci viz seznam výše, ale samozřejmě můžete přijít s něčím vlastním.

Odměnou za skvělou práci může být zadání jednoduššího zápočtového programu, nahrazení předchozích nesplněných úkolů apod. Posílejte zdrojový kód i „screenshot“ výsledného obrázku, abych hned viděl, jak Vám to funguje.

Last updated: Mon 25 November 2019