1. cvičení

Důležité pojmy

Užitečné nástroje

Probrané příklady

 1. Hello, world! Nejjednodušší program v jazyce C, který na obrazovku vypíše text „Hello, world!“.
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main()
  {
    cout << "Hello, world!" << endl;
    return 0;
  }
  

Efektivní používání české klávesnice

Pro usnadnění programování a zrychlení psaní na české klávesnici doporučuji používat následující klávesové zkratky využívající klávesu AltGr:

V systému Linux navíc fungují následující zkratky využívající horní řadu znaků s diakritikou (speciální znaky jsou na těchto klávesách spolu s číslicemi nakresleny pro snazší zapamatování):

Pod ostatními klávesami se skrývají další, i když méně užitečné speciální znaky.

Dále velmi doporučuji procvičit si psaní všemi deseti, bude se vám to velmi hodit nejen při programování.

Last updated: Tue 22 September 2020