3. cvičení

Důležité pojmy

Probrané příklady

 1. Výpočet faktoriálu

  Funkci pro výpočet faktoriálu lze naprogramovat buď nerekurzivně:

  int faktorial(int n)
  {
    int f = 1;
    while (n > 1) {
      f *= n;
      n--;
    }
    return f;
  }
  

  nebo rekurzivně:

  int faktorial_rec(int n)
  {
    if (n == 1) {
      return 1;
    }
    return n * faktorial_rec(n - 1);
  }
  

  Ve funkci main se pak použije např. takto:

  int main()
  {
    int cislo = 1;
    cout << "Zadej cislo: " << endl;
    cin >> cislo;
  
    if (cislo > 0) {
      int vysledek = faktorial(cislo);
      cout << "faktorial cisla " << cislo << " je " << vysledek << endl;
      return 0;
    }
    else {
      cout << "cislo " << cislo << " neni kladne." << endl;
      return 1;
    }
  }
  
 2. Výpočet členů Fibonacciho posloupnosti.

  Rekurzivní verze je jednoduchá, ale velmi pomalá (i výpočet prvních 200 členů trvá dlouho):

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int fibonacci(int n)
  {
    if (n <= 2) {
      return 1;
    }
    return fibonacci(n - 2) + fibonacci(n - 1);
  }
  
  int main()
  {
    int cislo = 1;
    cout << "Zadej cislo: ";
    cin >> cislo;
  
    if (cislo > 0) {
      int vysledek = fibonacci(cislo);
      cout << vysledek << endl;
      return 0;
    else {
      cout << "cislo " << cislo << " neni kladne." << endl;
      return 1;
    }
  }
  

  Pomalost rekurzivní verze je způsobena tím, že při rekurzivním větvení programu nelze využít již známé mezivýsledky (viz obrázek ze cvičení). Abychom mohli využít již spočítané hodnoty a vyhnuli se zbytečným výpočtům, je potřeba naprogramovat nerekurzivní algoritmus. Výsledná funkce je sice komplikovanější, ale mnohem rychlejší.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int fib(int n)
  {
    // pomocne promenne pro predchozi cleny posloupnosti
    int a = 1; // a_{i-2}
    int b = 1; // a_{i-1}
    for (int i = 3; i <= n; i++) {
      // vypocet aktualniho clenu
      int c = a + b; // a_i
      // posun promennych pro dalsi iteraci
      a = b;
      b = c;
    }
    return b;
  }
  
  int main()
  {
    int cislo = 1;
    cout << "Zadej cislo: ";
    cin >> cislo;
  
    if (cislo > 0) {
      int vysledek = fibonacci(cislo);
      cout << vysledek << endl;
      return 0;
    else {
      cout << "cislo " << cislo << " neni kladne." << endl;
      return 1;
    }
  }
  

Last updated: Tue 06 October 2020