5. cvičení

Příklad: převod čísel z desítkové do dvojkové soustavy

Algoritmus výpočtu je pěkně vysvětlen zde.

#include <iostream>

using namespace std;

void do_binarni(int n)
{
  // velikost pole: pocet bitu typu int
  int zbytky[sizeof(int) * 8];
  int index = 0;
  while (n > 0) {
    // spocitat zbytek, ulozit do pole
    zbytky[index] = n % 2;
    // posunout index
    index += 1;
    // vydelit, ulozit do n
    n /= 2;
  }

  // vypis binarnich cislic (v opacnem poradi)
  for (int i = index - 1; i >= 0; i--) {
    cout << zbytky[i];
  }
  cout << endl;
}

int main()
{
  cout << "Zadej prirozene cislo: ";
  int cislo = 0;
  cin >> cislo;

  if (cislo > 0) {
    do_binarni(cislo);
    return 0;
  }
  else {
    cout << "zadane cislo neni prirozene" << endl;
    return 1;
  }
}

Bonusový úkol: Zobecnění pro převod čísel z desítkové soustavy do soustavy o základu \(b\), kde \(2<b<10\).

Příklad: rozklad přirozeného čísla na součin prvočísel

Prvočísla ukládejte do pole, na konci programu proveďte kontrolu (pronásobení všech prvočísel v poli a porovnání se zadaným číslem) a vypište čísla na obrazovku.

#include <iostream>

using namespace std;

void rozloz_na_prvocinitele(int n)
{
  // stejna velikost jako v prvnim prikladu
  int prvocinitele[sizeof(int) * 8];

  int index = 0;
  for (int i = 2; i <= n; i++) {
    // - zjistit jestli "i" je delitel cisla "n"
    if (n % i == 0) {
      // pokud ano, tak:
      // ulozit "i" do pole
      prvocinitele[index] = i;
      // posunout index
      index++;
      // spocitat n = n / i
      n /= i;
      // i-- (aby se "i" zkontrolovalo znovu)
      i--;
    }
  }

  // vypis
  for (int i = 0; i < index; i++) {
    cout << prvocinitele[i];
    if (i < index - 1) {
      cout << " * ";
    }
  }
  cout << endl;
}

int main()
{
  cout << "Zadej prirozene cislo: ";
  int cislo = 0;
  cin >> cislo;

  if (cislo > 0) {
    rozloz_na_prvocinitele(cislo);
    return 0;
  }
  else {
    cout << "zadane cislo neni prirozene" << endl;
    return 1;
  }
}

Bonusový úkol: Pomocí rozkladu čísla na součin prvočísel určete největšího společného dělitele (NSD) a nejmenší společný násobek (NSN) dvou zadaných čísel.

Bonusový úkol: Znáte nějaký jiný (lepší) algoritmus pro určení největšího společného dělitele dvou přirozených čísel?

Last updated: Tue 20 October 2020